De gemeente Amsterdam heeft mogelijk ten onrechte tientallen aanmaningen verstuurd voor het doen van belastingaangifte.

Meerdere mensen hebben bij de gemeente aangeklopt omdat zij, naar hun mening onterecht, een aanmaning in de bus hebben gekregen.

De gemeente onderzoekt of er daadwerkelijk onterecht aanmaningen zijn verstuurd en verwacht eind deze maand uitsluitsel te geven. Of de afdeling belastingen en heffingen van de gemeente aangiftes is kwijtgeraakt, of dat er bijvoorbeeld sprake is van een technische fout, is nog niet duidelijk.

Amsterdammers kregen in april van dit jaar de eerste uitnodiging om aangifte voor toeristenbelasting te doen. De belastingplichtigen krijgen dan vier weken de tijd om deze ook daadwerkelijk in te vullen. Als dit niet gebeurt, verstuurt de gemeente een aanmaning.

Volgens de gemeente zijn er tot nu toe dit jaar tweeduizend aanmaningen verstuurd, iets meer dan vorig jaar.