De grote bergingsoperatie van de zeecontainers die vorige week op de Noordzee van de MSC Zoe zijn gevallen, is begonnen.

Twee schepen zijn vrijdagavond vanuit IJmuiden richting de Eemsgeul gevaren, waar een container de scheepvaart belemmert.

"Die container ligt in een gebied iets boven Rottumerplaat. We verwachten dat de twee schepen zaterdagmiddag rond het middaguur aankomen", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Het is nog onduidelijk of de twee bergingsschepen ook echt aan bergen zullen toekomen. "Het wordt slecht weer, we verwachten hoge golven. De weersomstandigheden en hoe de container erbij ligt, bepalen of er echt gewerkt kan worden."

Het was de bedoeling dat de operatie vrijdagochtend al zou beginnen. Maar dit werd uitgesteld, omdat op een van de schepen nog apparatuur geïnstalleerd moest worden. Dat is inmiddels gebeurd.

Een ander schip dat zou worden ingezet, is nog onderweg vanuit Noorwegen. "Dat komt wellicht dit weekend aan." Het derde schip is nog bezig de bodem in kaart te brengen en is dus ook nog niet aan het bergen.

46 exemplaren nog niet gelokaliseerd

In totaal 291 containers sloegen overboord in de nacht van 1 op 2 januari. Inmiddels zijn er 238 gelokaliseerd, 18 aangespoeld en 7 geborgen. Een van de containers spoelde aan in Duitsland.

Er lopen meerdere onderzoeken naar het incident met de zeecontainers. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) richt zich op de gevolgen van het ongeval. Daarnaast zijn er onderzoeken die zijn gericht op de ecologische effecten. 

Op basis van alle resultaten kijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar mogelijke verbeteringen voor de veiligheid van de scheepvaart.