Ruim de helft van de Syri??rs in Nederland met een verblijfsvergunning wil in Nederland blijven. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder 3.200 Syrische statushouders.

Het aantal Syriërs in Nederland is sinds de grote vluchtelingenstroom enkele jaren geleden op gang kwam fors gegroeid, tot ruim 90.000. Van hen geeft 55 procent aan over vijf jaar nog in Nederland te willen wonen, ook als de situatie in het thuisland terugkeer toelaat.

Vooral progressieve (61 procent) en minder religieuze (67 procent) Syriërs zien hun toekomst in Nederland liggen. Syriërs die wel veel waarde hechten aan religie, willen minder vaak (49 procent) blijven. "Of men moslim of christen is, maakt hier geen verschil", schrijven de onderzoekers.

Een opvallend detail is dat Syriërs met thuiswonende kinderen juist minder vaak in Nederland willen blijven. Een verklaring hiervoor heeft het SCP niet.

Syrische statushouders laten vaker gezinsleden overkomen; 40 procent, tegenover 18 procent bij mensen uit andere landen. Die gezinshereniging gebeurt ook eerder; gemiddeld na acht maanden, tegenover elf maanden bij statushouders uit bijvoorbeeld Somalië en Irak.

Vier op de tien Syriërs hebben psychische problemen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) keek voor hetzelfde onderzoek naar de psychische gezondheid van Syrische statushouders.

Het RIVM concludeert onder andere dat niet alleen slechte ervaringen tijdens hun vlucht, maar ook financiële problemen, discriminatie en vaak verhuizen tussen opvanglocaties in Nederland invloed hebben op de psychische gezondheid van deze Syriërs.

Eerder onderzoek van het RIVM wees vorig jaar al uit dat vier op de tien Syriërs psychische problemen hebben. Slechts 13 procent van hen bezocht een psychiater of psycholoog.