De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van de Partij voor de Dieren om vanaf 2024 alleen nog biologische bloembollen te kopen. Bij deze bloembollen worden geen chemische bestrijdingsmiddelen, zoals Roundup, gebruikt.

In de bloembollenteelt wordt het meeste gif gebruikt van alle planten en dit blijkt gevolgen te hebben. Zo bleek vorige week uit onderzoek dat rond de huizen van omwonenden tien keer hogere concentraties bestrijdingsmiddelen in de lucht werden gemeten dan bij huizen verder weg.

Zelfs de luiers van baby’s die op 250 meter van de bollenvelden wonen bleken pesticiden te bevatten. Daarnaast geven wetenschappers aan dat landbouwgif verantwoordelijk is voor dalende aantallen insecten en vogels. Zo is de verwachting dat het aantal insecten de komende decennia met bijna de helft zal dalen.

PvdD-fractievoorzitter Robert Barker is daarom blij dat de gemeenteraad het voorstel van zijn partij steunt om over te stappen op biologische bloembollen. "Pesticiden vormen niet alleen een gevaar voor insecten, maar ook voor mensen. Den Haag is een grote inkoper van bloembollen en heeft dus invloed op de markt. Door gifvrije bollen te kopen geeft de gemeente de insectenstand, en de omwonenden van bloembollenvelden, een gezond steuntje in de rug."