Dagelijks steken er honderden mensen over op het regenboogpad, ook wel het gaybrapad genoemd, achter station Den Haag Centraal, maar het is geen offici??le oversteekplaats.

Het zogeheten gaybrapad werd in 2016 vlakbij het station aangebracht op de middenberm van de Bezuidenhoutseweg. Sindsdien is er veel verwarring. Het lijkt op een zebrapad voor zowel automobilisten als voetgangers, maar door de kleuren zijn mensen soms in de war.

Volgens de Wegenverkeerswet uit 1994 mag het gekleurde gedeelte van een gaybrapad geen oversteekplaats genoemd worden. "Een voetgangersoversteekplaats bestaat uit een dwars op de wegas aangebrachte markering met een breedte van ten minste 4 meter, bestaande uit witte strepen met een breedte en een tussenliggende afstand van 0,4 tot 0,6 meter."

Voetgangersbescherming

In Artikel 185 van de Wegenverkeerswet staat een bescherming voor voetgangers. Een automobilist is namelijk verantwoordelijk wanneer deze een aanrijding heeft met een niet-motorrijtuig. Denk hierbij aan lantarenpalen of de vangrails, maar ook aan fietsers en voetgangers. Vandaar dat het gedeelte op de rijweg van de speciale oversteekplek gewone witte zebrastrepen zijn.

Word je hier als voetganger aangereden door een auto, dan is de automobilist verantwoordelijk. Word je als voetganger aangereden door een fietser, dan ben is voetganger verantwoordelijk. Je bevond je namelijk op de openbare weg, niet op een oversteekplaats.