De regio Eindhoven krijgt met steun van de overheid mogelijk toch een designmuseum. Dat is de conclusie na een debat in de Tweede Kamer. Er is in het parlement brede steun uitgesproken voor een motie van de VVD.

Via die motie wordt het kabinet opgeroepen om geld uit te trekken voor een designinstituut in de regio Eindhoven. Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft aangegeven hier werk van te willen maken.

Begin deze maand kreeg de regio een negatief advies van de Raad voor Cultuur over de komst van het designmuseum Complex. Een ander plan voor zo'n instituut in het Evoluon kreeg van Next Nature Network (NNN) wel een positieve beoordeling. De gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant lieten eerder weten geld in zo'n nieuwe instelling te willen steken als ook de overheid financieel over de brug zou komen.

De Tweede Kamer benadrukt dat de komst van zo'n designinstituut in lijn is met de plannen van de Brainport-regio om het voorzieningenniveau in de regio te verbeteren. Hiermee wordt immers de internationale concurrentiepositie van de regio versterkt. Daarnaast heeft het plan van NNN potentie en is juist Eindhoven de stad van design en technologie, schrijven de Tweede Kamer-fracties.

Van Engelshoven laat daarom onderzoeken of de overheid mee kan investeren in een designmuseum in de regio Eindhoven. Komend najaar moet het onderzoek klaar zijn.