De campus van de Technische Universiteit Eindhoven en de High Tech Campus in Eindhoven pleiten voor overheidssteun van minimaal 100 miljoen euro voor campussen en wetenschapsparken in Nederland.

Dat laten de Eindhovense campussen, samen met acht andere soortgelijke campussen in Nederland, weten in een manifest. Het geld moet worden gebruikt voor het onderhouden, verbeteren en uitbreiden van de locaties.

De tien campussen halen een rapport aan waaruit blijkt dat de werkgelegenheid op wetenschaps- en techniekcampussen veel harder groeit dan in andere sectoren. Momenteel bieden de tien campussen ruimte voor 44.000 banen bij tweeduizend actieve bedrijven.

"Wij missen de aandacht voor de fysieke component van de campussen. Juist hier kan vaart gemaakt worden, omdat alle essentiële partijen samenwerken; bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden", zegt Bert Kip, voorzitter van het Nationale Campussen Overleg.

"Zij zijn de financiers van de campusontwikkeling, maar dat is niet hun primaire taak. Daarom pleiten we voor een gezamenlijke inspanning met de overheid", aldus Kip.