De Petraschool en Vijfkamp in Eindhoven komen binnen een paar jaar onder ????n dak in een nieuw gebouw in het noorden van de stad. De gemeente en schoolbesturen SALTO en SKPO zijn dat overeengekomen als eerste stap richting een concentratie van het speciaal basisonderwijs op twee plekken.

Om een nauwere samenwerking met het speciaal (voortgezet) onderwijs te stimuleren kiest de gemeente voor het nieuwe schoolgebouw op een plek in de buurt van de huidige aan de Venetiëstraat. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt, benadrukt bestuurder Peter Tijs van SKPO.

In totaal gaat het nieuwe gespecialiseerde centrum plek bieden aan circa 260 leerlingen die lichte problemen hebben met leren, gedrag of opvoeding. Een fusie van de Petraschool en Vijfkamp is niet aan de orde maar de schoolbesturen spreken wel over een vergaande samenwerking wel, zegt Tijs.

Eindhoven telt in totaal vier scholen voor speciaal basisonderwijs. Alle vier de scholen zitten te ruim in hun jasje omdat het aantal leerlingen door de invoering van passend onderwijs is gedaald. In totaal gaan in Eindoven nog 481 leerlingen naar het speciaal basisonderwijs. Vijf jaar geleden lag dat aantal op 567. In de toekomst gaat de gemeente uit van circa 500 leerlingen.

Geen tijd verliezen

De vier huidige schoolgebouwen zijn tussen dertig en de vijftig jaar oud. Vooral de slechte toestand van de verouderde Vijfkamp aan de Waddenzeelaan (uit 1971) is reden geweest om uit te kijken naar nieuwbouw. De Petraschool is niet veel jonger (uit 1975) maar goed onderhouden, zegt Tijs.

Wethouder Stijn Steenbakkers zegt dat de nieuwbouwplannen op de tekentafel liggen. Uiterlijk in 2023 moet het nieuwe gebouw er staan maar liever nog eerder. "De doelstelling is zo snel mogelijk. Voor deze doelgroep mogen we geen tijd verliezen", zegt hij over het plan dat speciaal naar voren is gehaald.