De regio Leiden telt volgens de Hartstichting bijna voldoende AED's (Automatische Externe Defibrillator). De stichting stelt dat in de gemeente Leiden en de buurgemeenten nog steeds sprake is van een toename van het aantal beschikbare en geregistreerde apparaten.

Er is nog wel veel winst te behalen als het gaat om AED's die 24 uur per dag beschikbaar zijn. "In Leiden is 60 procent van de AED's 24 uur per dag beschikbaar en dat ligt in lijn met het landelijke cijfer", vertelt woordvoerder Ron Sinnige van de Hartstichting.

Leiden wordt genoemd als voorbeeldgemeente voor wat betreft de spreiding en beschikbaarheid van de AED's. De situatie in Zoeterwoude is anders. Ondanks het voldoende aantal geregistreerde apparaten is geen van de AED's dag en nacht beschikbaar. Voor de gemeenten Voorschoten en Oegstgeest geldt dat voor een optimale beschikbaarheid nog enkele apparaten nodig zijn. Sinnige zegt over Leiderdorp dat daar nog wel een handje vol AED's bijgeplaatst kan worden.

De nadruk voor nieuw te plaatsen AED's ligt bij de dag en nacht beschikbaarheid. Nederland telt nu bijna twintigduizend AED's en voor een optimaal dekkend netwerk zijn er nog ruim vijfduizend apparaten nodig.

Burgerhulpverleners worden opgeroepen via HartslagNu

70 procent van de hartstilstanden vindt in en rond het huis plaats. Het is van belang dat er in woonwijken voldoende dag en nacht beschikbare AED's zijn, die kunnen worden ingezet via reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Via HartslagNu worden mensen die in de buurt van een slachtoffer zijn, opgeroepen om te komen reanimeren. Deze zogenoemde burgerhulpverleners kunnen reanimeren en hebben zich aangemeld bij het oproepsysteem.

In het oproepsysteem staan ook AED's geregistreerd die door burgerhulpverleners gebruikt kunnen worden. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut sneller bij het slachtoffer dan de ambulance. Daardoor kan de reanimatie sneller worden gestart en dat geeft een betere kans op overleving.