De Universiteit Utrecht (UU) gaat de komende vier jaar ruim 3 miljoen euro extra investeren in onderwijs en onderzoek rond kunstmatige intelligentie. De universiteit wil de capaciteit van de bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie vergroten en wil af van de huidige numerus fixus.

Onderwijs op het gebied van artificiële intelligentie is populair en het onderzoek ernaar van maatschappelijk belang. De bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie en de masteropleiding Artificial Intelligence hebben aan de UU de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. De instroom in de bachelor was in 2018 ruim twee keer zo hoog als in 2015.

Vanwege de capaciteitsproblemen geldt voor de bachelor vanaf dit collegejaar een maximum van 150 studenten. Dat is volgens rector Henk Kummeling zeer onwenselijk voor een opleiding waar zo'n grote vraag naar is op de arbeidsmarkt.

Daarom heeft de UU een plan gemaakt en wordt de komende vier jaar ruim 3 miljoen euro extra uitgetrokken om medewerkers aan te kunnen stellen. De helft van het geld wordt besteed aan het vergroten van de onderwijscapaciteit. De andere helft wordt besteed aan extra onderzoekstijd voor het personeel.