De tijdelijke extra nachtopvang voor daklozen in Utrecht heeft niet gezorgd voor genoeg bedden. De druk op de daklozenopvang blijft onverminderd hoog, meldt gemeente Utrecht in een persbericht.

De druk is zo hoog omdat er te weinig doorstroom is naar vervolgvoorzieningen in maatschappelijke opvang en beschermd wonen-trajecten. Daarnaast kunnen mensen die toewerken naar leven in een eigen woning geen zelfstandige woonruimte vinden.

Momenteel wachten ongeveer 350 mensen op vervolgzorg of huisvesting. Ruim 100 van hen slapen elke nacht in de een nachtopvang. Het aantal volwassenen dat in 2019 gebruik maakte van de nachtopvang is met 39 gestegen ten opzichte van 2018.

Utrecht heeft onlangs samen met Den Haag, Rotterdam en Amsterdam een beroep gedaan op het kabinet, om het stijgende aantal daklozen te keren.