De offici??le herdenking van de Slag om de Schelde en de bevrijding van Vlissingen vindt op zaterdag 26 oktober plaats.

De plechtigheden beginnen om 11.30 uur in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. De toegang is gratis, maar het aantal zitplaatsen is beperkt, laat de gemeente weten.

Het programma bestaat uit muziek, toespraken en kransleggingen. Ook staan de aanwezigen stil bij de slachtoffers onder opvarenden van de koopvaardij.

Na afloop van de bijeenkomst in de Sint Jacobskerk is er rond 14.00 uur een korte ceremonie in herinneringsgebied Uncle Beach bij de Oranjemolen. De ceremonie wordt gevolgd door een demonstratie van het Korps Commandotroepen.

Zaterdagavond om 20.00 uur verzorgt het Scheldeloodsenkoor samen met de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen een herdenkingsconcert in de Sint Jacobskerk.