Nieuws/Binnenland
1851256441
Binnenland

Aansprakelijkheid nog in onderzoek

Amsterdam betaalt 450.000 euro voor opruimen rotzooi krakers

De achtergelaten spullen werden door de eigenaren uiteindelijk opgeruimd. De stad betaalde daarvoor.

De achtergelaten spullen werden door de eigenaren uiteindelijk opgeruimd. De stad betaalde daarvoor.

Amsterdam - De gemeente Amsterdam heeft zo???n 450.000 euro aan de rechtmatige eigenaren van het ADM-terrein betaald voor het opruimen van de rotzooi die is achtergelaten op het terrein dat vele jaren gekraakt is. In januari werd het krakersbolwerk na jarenlange procedures door de stad ontruimd.

De achtergelaten spullen werden door de eigenaren uiteindelijk opgeruimd. De stad betaalde daarvoor.

De achtergelaten spullen werden door de eigenaren uiteindelijk opgeruimd. De stad betaalde daarvoor.

Uit informatie die na een WOB-verzoek is vrijgegeven blijkt dat op de gemeente de plicht rustte om alle achtergebleven objecten op te ruimen ???en dat zal de gemeente circa 6 a 7 ton kosten???, zo schrijven ambtenaren.

Voorgesteld wordt daarom om een overeenkomst met de eigenaren te sluiten. ???Hoofdlijnen van de concept-overeenkomst zijn: gemeente ontruimt de personen. Chidda (de eigenaren, red.), is bereid om de achtergebleven objecten op te ruimen omdat zij dan de bomenkap tijdig (voor het broedseizoen) kan voltooien), de gemeente betaalt Chidda maximaal 4,5 ton (en bespaart dus een fors bedrag).???

Bronnen in het stadhuis bevestigen dat dat bedrag uiteindelijk is betaald, al wil een woordvoerder van de gemeente dit niet bevestigen. Wel bevestigt hij dat een contract is gesloten tussen de stad en de eigenaren.

???Dit gaat om een privaatrechtelijke overeenkomst dus we noemen geen bedragen. Om de snelheid van het proces te bevorderen heeft de eigenaar voorgesteld het terrein zelf op te ruimen. Als de gemeente dit had gedaan zou het via een aanbestedingsprocedure zijn gegaan, dat zou extra tijd hebben gekost. Voor het opruimen kreeg de eigenaar een bijdrage van gemeente.???

Uit de stukken valt op te maken dat de gemeente juist niet te spreken is over de handelwijze van de eigenaren. Nadat het terrein aan de rechtmatige eigenaren wordt overgedragen (ambtenaren merken op dat er nog een groep boze krakers voor de poort staat) worden de eigendommen van de krakers door grote shovels en kranen ???onbewoonbaar??? gemaakt. Dat zou ???tegen de afspraken zijn???. Desalniettemin wordt het contract getekend.

Aansprakelijk

Verder valt op dat krakers, die van de gemeente twee jaar op de slibvelden in Noord mogen wonen, lang niet allemaal een handtekening plaatsten onder een ???gedoogverklaring???. Dat was eerder nog een harde vereiste om te worden toegelaten. Een woordvoerder stelt nu: ???Iedereen die op de slibvelden is gaan zitten is automatisch akkoord met de gedoogverklaring. Op het complex staan borden waarop dit duidelijk wordt gemaakt.???

Op de vraag of de krakers aansprakelijk zijn gesteld voor de kosten die de stad moest maken, zoals eerder werd gesteld door het college, wordt gezegd dat dat momenteel nog ???uitgezocht wordt???.